Activities

PSH aims to be a top Thai diversified property company that delivers end-to-end modern urban lifestyles to customers.
Back

Pruksa Community Care 2017 : นวดดัดจัดสรีระบำบัดออฟฟิศซินโดรมชุมชนแฟลตดินแดง

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมกับ วิสาหกิจสุขภาพชุมชน และนิติบุคคลอาคารชุด ดินแดง 3 จัดกิจกรรม “Pruksa Community Care 2017 : นวดดัดจัดสรีระบำบัดออฟฟิศซินโดรมชุมชนแฟลตดินแดง” ณ สวนสาธารณะ ชุมชนแฟลตดินแดง โดยมี คุณคมกริช หงษ์ดิลกกุล EVP-CD4 ให้เกียรติเป็นผู้แทนของบริษัทฯ มอบเงินจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้กับ นพ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา ประธานฝ่ายการแพทย์ วิสาหกิจสุขภาพชุมชน เป็นจำนวนเงิน 55,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนและสังคม โดย 40% เพื่อเป็นรายได้ให้เยาวชน, 30% นำไปพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน, 10% ให้กับชุมชน, 10% นำไปพัฒนาโรงเรียน และ 10% นำไปปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ร.9

ซึ่งภายในงานมีการให้บริการนวดดัดจัดสรีระโดยเยาวชนชาวดอย และเสวนา “นวดดัดจัดสรีระบำบัดออฟฟิศซินโดรม...ยิ่งโล่ง ยิ่งช่วยเหลือสังคม” โดยวิทยากรจากวิสาหกิจสุขภาพชุมชน มีการสาธิตและแจกยางยืดบริหารร่างกาย และจับฉลากลุ้นรับ Gift Voucher นวดดัดจัดสรีระ 1 ชั่วโมง มูลค่า 300 บาท ซึ่งมีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกว่า 200 คน

โครงการ Pruksa Community Care 2017 เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่บริษัทฯ จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อดูแลและช่วยเหลือชุมชนโดยรอบโครงการ รวมถึงสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับบริษัทฯ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการก่อสร้างโครงการ ซึ่งกิจกรรมนวดดัดจัดสรีระ เป็นโครงการนำร่องที่ร่วมกับสายงาน CD4 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบโครงการ The Tree ที่กำลังจะขึ้นโครงการในเร็วๆ นี้ และยังเป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs: Sustainable Development Goals 2030) ในการส่งเสริมให้ประชากรไทยมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ขจัดความยากจน มีรายได้จากการจ้างงาน ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าไม้อย่างยั่งยืน