ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ สถานที่ติดต่อ
1) บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท: บมจ. 0107559000052
ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
2) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท: บมจ. 0107548000307
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์บ้านเดี่ยวและอาคารชุด 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
3) สำนักงานสาขา ที่ 1 โรงงาน PS Precast (ลำลูกกา) โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปผลิตรั้วและเสาสำเร็จรูป 54/1 หมู่ 4 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
4) สำนักงานสาขาที่ 2 โรงงาน PS Precast (นวนคร) โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปผลิตรั้วและเสาสำเร็จรูป 69/5 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
5) บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด รับเหมาและตกแต่ง 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
6) บริษัท พุทธชาด เอสเตท จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
7) บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
8) บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จำกัด ลงทุนในหุ้น 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
9) บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
10) บริษัท ธนะเทพ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด รับเหมาก่อสร้าง 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
11) บริษัท พฤกษา อินเดีย เฮาส์ซิ่ง จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย Ground Floor, No. 61/1 Commercial Complex, Near Gokul Towers,Dr. M.S. Ramaiah Road, Gokula, Bangalore-560054 Karnataka, Republic of India
12) บริษัท พฤกษา อินเดีย คอนสตรัคชั่น จำกัด รับเหมาก่อสร้างในอินเดีย (อยู่ระหว่างจดทะเบียนปิดบริษัท) Ground Floor, No. 61/1 Commercial Complex, Near Gokul Towers, Dr. M.S. Ramaiah Road, Gokula, Bangalore-560054 Karnataka, Republic of India
13) บริษัท พฤกษา ลักโซร่า เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย Soham House, Hari Om Nagar, Off. Eastern Express Highway, Muland (East), Mumbai – 400081 Maharashtra, Republic of India
14) บริษัท พฤกษา เวียดนาม จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนาม Unit A, 8th Floor, No.116 Nguyen Duc Canh, Cat Dai Ward, Le Chan District, Hai Phong, Vietnam
15) บริษัท พฤกษา-เอชดีซี เฮาส์ซิ่ง จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในมัลดีฟส์ 2nd Floor, HDC Building, Hulhumale, Republic of Maldives
16) บริษัท เกสร ก่อสร้าง จำกัด สาขามัลดีฟส์ รับเหมาก่อสร้างและตกแต่ง 2nd Floor, HDC Building, Hulhumale, Republic of Maldives
17) บริษัท พฤกษา เวนเจอร์ วัน จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
18) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จํากัด โรงพยาบาลและศูนย์บริการสุขภาพ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
19) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จํากัด โรงพยาบาลและศูนย์บริการสุขภาพ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400