ติดต่อเรา

PSH มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีธุรกิจและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ และสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
 

สำนักงานใหญ่

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1177 ชั้น 24 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ +66-2-080-1739
โทรสาร +66-2-080-1700
Call Center 1739

บริษัทย่อย/หน่วยงาน

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1177 ชั้น 23 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2080-1739
แฟกซ์: 0-2080-1700

สำนักงานสาขาที่ 1 โรงงาน PS Precast (ลำลูกกา)

54/1 หมู่ 4 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 0-2532-8124-32
แฟกซ์: 0-2532-8123

สำนักงานสาขาที่ 2 โรงงาน PS Precast (นวนคร)

69/5 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์: 0-2532-8124-32
แฟกซ์: 0-2532-8123

บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด (บริษัทย่อย)

เลขที่ 1177 ชั้น 20 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2080-1739

บริษัท พุทธชาด เอสเตท จำกัด (บริษัทย่อย)

เลขที่ 1177 ชั้น 21 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2080-1739

บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด (บริษัทย่อย)

เลขที่ 1177 ชั้น 21 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2080-1739

บริษัท โอเวอร์ซีส์ จำกัด (บริษัทย่อย)

เลขที่ 1177 ชั้น 23 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2080-1739

บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย)

เลขที่ 1177 ชั้น 23 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2080-1739

บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด (บริษัทย่อย)

เลขที่ 1177 ชั้น 23 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2080-1739

บจก. โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล เเบงก์ค็อก ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน เเขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2080-1739

แฟกซ์: 0-2080-1700

บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล เเบงก์ค็อก ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน เเขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2080-1739

แฟกซ์: 0-2080-1700

แบบฟอร์มการติดต่อ


success
error