บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1177 ชั้น 24 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ดูภาพใหญ่

สำนักงานใหญ่

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1177 ชั้น 24 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แฟกซ์: +66-2-080-1700
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1177 ชั้น 23 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แฟกซ์: +66-2-080-1700
สำนักงานสาขาที่ 1 โรงงาน PS Precast (ลำลูกกา)
54/1 หมู่ 4 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
สำนักงานสาขาที่ 2 โรงงาน PS Precast (นวนคร)
69/5 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
แฟกซ์: +66-2-080-1700
บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด (บริษัทย่อย)
เลขที่ 1177 ชั้น 20 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
บริษัท พุทธชาด เอสเตท จำกัด (บริษัทย่อย)
เลขที่ 1177 ชั้น 21 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด (บริษัทย่อย)
เลขที่ 1177 ชั้น 21 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
บริษัท โอเวอร์ซีส์ จำกัด (บริษัทย่อย)
เลขที่ 1177 ชั้น 23 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย)
เลขที่ 1177 ชั้น 23 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด (บริษัทย่อย)
เลขที่ 1177 ชั้น 23 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด
เลขที่ 500 อาคารโรงพยาบาลวิมุต ชั้นที่ 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แฟกซ์: (66) 2080 1700
บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด
เลขที่ 500 อาคารโรงพยาบาลวิมุต ชั้นที่ 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แฟกซ์: (66) 2080 1700