ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี

Long Live Her Majesty
Queen Sirikit

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)