โครงการ “Solar Cell หมู่บ้านประหยัดพลังงาน”

โครงการ “Solar Cell หมู่บ้านประหยัดพลังงาน”

พฤกษา ติดตั้ง Solar Cell ทดแทนการใช้ไฟฟ้า บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการทาวเฮ้าส์และบ้านเดี่ยว เช่น ไฟสวนสาธารณะ อาคารนิติบุคคล บ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยการลดค่าใช้จ่ายส่วนกลางของโครงการให้กับนิติบุคคลและลูกค้าของโครงการ