การกำกับดูแลกิจการ

PSH มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีธุรกิจและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ และสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

โครงสร้างการจัดการ

บรรษัทภิบาล

ร้องเรียนแจ้งเบาะแส
การทุจริตคอร์รัปชัน

มาร่วมกันต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น
คุณสามารถร่วมกันหยุด! พฤติกรรม เมื่อคุณพบเบาะแสการทุจริต การคอร์รัปชั่น การเรียกร้องค่าตอบแทน หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียในงาน โปรดแจ้งได้ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเลขานุการบริษัท

นายไพศาล รำพรรณ์
อีเมล์: pscompanysecretary@pruksa.com
โทร: 02-080-1739 ต่อ 48010

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเลขานุการบริษัท


success
error