บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1177 ชั้น 24 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

สำนักงานใหญ่

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1177 ชั้น 24 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

คุณชนิดา ไกวัลศิลป์
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

แบบฟอร์มการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์