Element Hero-banner

Heart to HOME.
H.O.M.E. to Health.

Heart to HOME.
H.O.M.E. to Health.

Heart to HOME.
H.O.M.E. to Health.

ข้อมูลบริษัท

PSH

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัท มหาชน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 เพื่อประกอบธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม

เป้าหมายและกลยุทธ์

ขยายธุรกิจหลักในอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าฐานรายได้ใหม่
ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring income)
เสริมสร้างธุรกิจที่เกื้อหนุนกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของแบรนด์และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
ขยายตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไปยังต่างประเทศ
มุ่งพัฒนาองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ธุรกิจของเรา

บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PSH มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีธุรกิจและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ และสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

อ่านเพิ่มเติม

รางวัล

บริษัทได้รับรางวัลอันเป็นเกียรติยศแห่งความสำเร็จ และความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจเพื่อสร้าง ความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมและประเทศชาติ

อ่านเพิ่มเติม