บริษัทหลักทรัพย์ 2564 ราคาเป้าหมาย (บาท) ล่าสุด
ประมาณการรายได้ (ล้านบาท) ประมาณการกำไร (ล้านบาท) EPS (บาท) P/E (เท่า)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 31,022 2,927 1.34 9.9 15.00 24 สิงหาคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด 30,085 2,836 1.30 9.6 11.00 17 สิงหาคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 31,868 2,529 1.16 10.7 10.90 17 สิงหาคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด 31,519 2,950 1.30 9.4 15.50 16 สิงหาคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 29,829 2,751 1.26 9.9 10.70 10 สิงหาคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 31,040 2,720 1.24 10.5 10.10 20 กรกฎาคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์ ซีแอลเอสเอ จำกัด (มหาชน) 32,023 3,009 1.40 10.3 14.50 23 มิถุนายน 2564